Markten

Een efficiënte infrastructuur is essentieel voor de Nederlandse welvaart. Hetzelfde geldt voor energie want zonder energie staat alles stil. Klimaatverandering en druk op de schaarse ruimte vragen een andere kijk op waterbeheer. Daarnaast moeten activiteiten in de ondergrondse ruimte beter op... Lees verder

Projecten

Onze werkzaamheden lopen uiteen van het begeleiden van een aanbesteding voor een infrastructureel project, het oprichten van energy service companies (ESCo’s), het begeleiden van een fusie in de bouwsector, het onderzoeken van kostenstijgingen binnen een waterproject, het zoeken van businesscases... Lees verder

Mensen

Onze organisatie bestaat uit een vaste kern van medewerkers met daaromheen een schil van professionals. Samen bestrijken zij de breedte van de markt. Iedereen heeft een specialisme maar kan zich ook goed verplaatsen in andere disciplines. Dit zijn onze mensen: Lees verder

Projectreferenties

 • 15 mei 2017

  Organisatieadvies De Werkvennootschap

  Er zijn grote mobiliteitsproblemen in Vlaanderen, onder andere rond Brussel en in Vlaams Brabant. Mede daarom heeft de Vlaamse regering besloten dat alle grote mobiliteitsprojecten via één organisatie gecoördineerd moeten gaan worden. Begin 2017... Lees verder

Nieuws

 • 20 juni 2017

  Jaarverslag AKEF 2016 verschenen

  AKEF logo
  Het Amsterdams Klimaat & Energiefonds (AKEF)  is een revolverend fonds ter grootte van € 45 miljoen. Het financiert projecten die een aantoonbaar significante CO2-reductie teweegbrengen. In 2016 realiseerde het AKEF een positief resultaat waardoor... Lees verder